Centrum OZE

Centrum OZE

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii,
   jest  jednostką afiliowaną przy
   Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Głównym celem Centrum 
    jest promocja i rozwój wykorzystania
   odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce
   poprzez działalność edukacyjną i badawczą.

Zakres działania Centrum obejmuje:
    energię wiatru,
    energię promieniowania słonecznego,
    geotermię
    oraz efektywność energetyczną.

 

Kontakt:
tel. +48 693 636 726
tel.  +48 61 846 6548,
fax. +48 61 846 6546,
jacek.lesny@up.poznan.pl
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE