KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2016-2020)
  

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH

Przewodniczący       
dr hab. Wawrzyniec Czubak

Członkowie            
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr Joanna Smoluk Sikorska
dr Olga Stefko
mgr inż. Alina Nowotarska

KOMISJA DS. NAUKI

Przewodniczący        
dr hab. Sławomir Kalinowski

Członkowie                                                  
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Dariusz Pieńkowski                                                            
dr Magdalena Kozera-Kowalska                                  
dr Joanna Stanisławska

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodniczący        
dr hab. Arkadiusz Sadowski

Członkowie                                                  
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw.
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Benedykt Pepliński                                                 
Maja Skawińska - student

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodniczący       
prof. dr hab. Michał Jerzak

Członkowie
prof. dr hab. Feliks Wysocki                              
dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw.                                  
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann
dr Magdalena Kozera-Kowalska                              
mgr Dagmara Kubska-Matysiak
Ewa Wachowiak - student

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodnicząca
prof. dr hab. Władysława Łuczka

Członkowie
prof. dr hab. Feliks Wysocki
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Michał Gazdecki

Przedstawiciele związków zawodowych – głos doradczy
dr Jerzy Stępień – przedstawiciel ZNP
mgr Wojciech Janik – przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący:
Dr hab. Zbigniew Gołaś

Członkowie:
Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
Dr Agnieszka Kozera
dr Magdalena Kozera-Kowalska- przedstawiciel ZNP
mgr Wojciech Janik – przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”
- z wyboru dr hab. Wawrzyniec Czubak
- z wyboru dr hab. Sławomir Kalinowski
- z wyboru dr hab. Arkadiusz Sadowski
- z wyboru dr Benedykt Pepliński
- z wyboru dr Włodzimierz Kołodziejczak

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA  PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodniczący
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw. – przewodniczący

Członkowie
mgr Cezary Kozera
dr Magdalena Kozera-Kowalska- przedstawiciel ZNP
dr Anna Kołczyk- przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”
- z wyboru mgr inż. Alina Nowotarska
- z wyboru Monika Raczyńska
 

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI STUDIÓW

Przewodnicząca
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann – przewodnicząca 

Członkowie
dr Michał Gazdecki
dr Włodzimierz Kołodziejczak
dr Magdalena Śmiglak-Krajewska
dr Agnieszka Kozera
dr Monika Wojcieszak
mgr Cezary Kozera