Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Komisja Rewizyjna w kadencji 2016-2020

Zarząd

Funkcja

Nazwisko i imię

PREZES

Grygier Piotr, mgr inż.

WICEPREZES

Nowacki Janusz, prof. dr hab.

WICEPREZES

Paul Janusz, mgr inż.

SEKRETARZ

Święcicka Krystyna, mgr inż.

SKARBNIK

Kamiński Romuald, dr inż.

CZŁONKOWIE

Błochowiak Arkadiusz, mgr inż.

 

Brzozowska Maria, mgr inż.

 

Lompert Krzysztof, mgr inż.

 

Maćkowiak Bolesław, mgr inż

 

Marciniak Karol, dr inż.

 

Mazur Jerzy, dr inż.

 

Michniewicz Jan, prof. dr hab.

 

Strawa Maciej, dr inż.

 

Szalczyk Zofia, dr inż.

 

Zieliński Zbigniew, inż.

Komisja Rewizyjna

 

Funkcja

Nazwisko i imię

PRZEWODNICZĄCA

Flaczyk Ewa, prof. dr hab.

CZŁONKOWIE

Dudziński Jan, dr inż.

 

Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż.