Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia

2008-04-07 13:15:00

Zachęcamy absolwentów Uczelni do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / byłej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, b. Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, b.Uniwersytetu Poznańskiego/, aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów powinien:

  • wypełnić deklarację, której wzór znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce dokumenty oraz na stronie głównej Uczelni pod hasłem " Repozytorium dokumentów" w zakładce Dział Studiów
  • wpłacić jednorazową opłatę obejmującą wpisowe i składkę w kwocie  50,-zł

Deklarację można złożyć oraz wpłaty dokonać u p. mgr Hanny Janowskiej w Dziale Nauki pok. 313  III ptr. w Kolegium Maximum lub na konto Stowarzyszenia nr 12 9068 1013 0167 4707 4014 2382 w NeoBank Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 11.