skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2014 Liczba punktów – 4 Ilość artykułów – 7

Tomasz Wójcik, Małgorzata Kotańska

Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielkopolka River Valley in the Strzyżów Foothills (Western Carpathians)

Aleksandra Kazuń

Alluvial meadows of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 in the Middle Oder River Valley (Natura 2000 site “Łęgi Odrzańskie”, SW Poland)

Jan Kryszak, Anna Kryszak, Agnieszka Strychalska, Czesław Przybyła

Nature valuation of plant communities in the Zagórów polder including water content parameters*

Agnieszka Klarzyńska, Anna Kryszak

Causes and directions of changes of meadow-pasture vegetations of the Wielki Łęg Obrzański (WŁO)

Piotr Górski, Paweł Pawlikowski, Monika Staniaszek-Kik, Stanisław Rosadziński, Adam Stebel, Anna Rusińska, Robert Zubel, Marcin Wilhelm, Ewa Fudali, Beata Cykowska-Marzencka, Lidia Przewoźnik

New distributional data on Bryophytes of Poland, 1

Magdalena Szymura, Agnieszka Dradrach, Karol Wolski, Sebastian Świerszcz

Invasive plant species – threat to grasslands in river valleys

Marcin Kagan, Wojciech Szwed

Vegetation characteristics of the Moryńskie Hills (NW Poland)

Back To Top
×Close search
Search