Aktualności

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Uwaga!

Rekrutacja do programu stażowego została zakończona! Dziękujemy za zagłoszenia. Niebawem pojawią się listy rankingowe.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIA

Informujemy, że:

- Zwrot kosztów DOJAZDU następuje po zrealizowanym stażu, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, po złożonym wniosku o zwrot wraz z dokumentem finansowym.

REKRUTACJA 2017/2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji dla magistrów.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażach zawodowych zapraszamy do rejestrowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Staże 2017/2018

Drodzy Studenci!

Przypominamy o możliwości dostarczania dokumentów w celu odbycia stażu przez osoby zakwalifikowane do projektu z letniej rekrutacji!

INFORMACJE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

NOWY WZÓR UMOWY STAŻOWEJ

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w związku ze wzrostem stypendium stażowego prosimy przynosić nowe wzory umowy stażowe.

Aktualne wysokości stypendium:

UWAGA! Ruszyła OSTATNIA rekrutacja dla studentów i studentek, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą na ostatnim roku studiów magisterskich

W związku z kontynuacją programu stażowego dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zapraszamy do udziału. Będą mogli się Państwo rejestrować w momencie pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w semestrze letnim. Dzień zgłoszenia może być najwcześniej dniem pozytywnego zaliczenia ostatniego egzaminu. Nie jest konieczne oczekiwanie na oficjalny wpis.

ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że wypłata stypendium stażowego zgodnie z zapisami w umowie następuje po każdym zakończonym miesiącu stażu i przedłożeniu wymaganych dokumentów.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Drodzy Studenci I roku studiów magisterskich!

W związku z kontynuacją programu stażowego dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii uprzejmie informujemy o planowanym uruchomieniu nowej rekrutacji na semestr zimowy 2017/2018. Będą mogli się Państwo rejestrować w momencie pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w semestrze letnim. Dzień zgłoszenia może być najwcześniej dniem pozytywnego zaliczenia ostatniego egzaminu.

Strony