Aktualności

INFORMACJE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

NOWY WZÓR UMOWY STAŻOWEJ

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w związku ze wzrostem stypendium stażowego prosimy przynosić nowe wzory umowy stażowe.

Aktualne wysokości stypendium:

WYNIKI REKRUTACJI 2017/2017

Poniżej znajdą Państwo listy osób z poszczególnych kierunków zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Jesienią dla poniżej wymienionych kierunków przeprowadzona zostanie rekrutacji uzupełniająca.

I. BIOTECHNOLOGIA

studia magisterskie II/III sem (2017/2018) – lista zakwalifikowanych

II. EKOENERGETYKA

UWAGA! Ruszyła OSTATNIA rekrutacja dla studentów i studentek, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą na ostatnim roku studiów magisterskich

W związku z kontynuacją programu stażowego dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zapraszamy do udziału. Będą mogli się Państwo rejestrować w momencie pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w semestrze letnim. Dzień zgłoszenia może być najwcześniej dniem pozytywnego zaliczenia ostatniego egzaminu. Nie jest konieczne oczekiwanie na oficjalny wpis.

ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że wypłata stypendium stażowego zgodnie z zapisami w umowie następuje po każdym zakończonym miesiącu stażu i przedłożeniu wymaganych dokumentów.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Drodzy Studenci I roku studiów magisterskich!

W związku z kontynuacją programu stażowego dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii uprzejmie informujemy o planowanym uruchomieniu nowej rekrutacji na semestr zimowy 2017/2018. Będą mogli się Państwo rejestrować w momencie pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w semestrze letnim. Dzień zgłoszenia może być najwcześniej dniem pozytywnego zaliczenia ostatniego egzaminu.

Zmienione godziny otwarcia biura projektu

W okresie 19.06 - 30.06 biuro projektu będzie czynne w godzinach 10:00-13:00.

Informacje dla pracodawcy

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi błędami w dokumentach, które są wypełniane przez pracodawców, prosimy abyście Państwo informowali o prawidłowym terminie realizacji stażu, który musi być zgodny z art. 112 k.c.

Poniżej przykłady realizacji staży trzymiesięcznych:

01.02.2017-01.05.2017, 05.02.2017-05.05.2017, 01.03.2017-01.06.2017

oraz staży miesięcznych:

01.06.2017-01.09.2017, 07.07.2017-07.10.2017, 30.07.2017-30.10.2017

PIT - 11

Stypednium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

OFERTA STAŻU

Firma CONCORDIA poszukuje studentów z WRiB zainteresowanych odbyciem stażu, którzy chcą zdobyć doświadczenie w branży ubezpieczeniowej.

Zainteresowany? Aplikuj już dziś!

Na zgłoszenia czekają do 25 maja.

Strony