Aktualności

UWAGA!!! OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA STAŻ

Osoby, które znajdują się na liście osób zakwalifikowanych prosimy aby w nieprzekraczalnym terminie - do 16 marca 2018 roku dostarczyły do biura projektu (osobiście lub skanem na maila) deklarację pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta na staż. W związku ze zbliżających się terminem zakończenia projektu musimy uzyskać również od Państwa informację z jakich dodatkowych kosztów będą chcieli Państwo skorzystać (zwrot kosztów zakwaterowania/dojazdu). 

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA V SEMESTRU

Poniżej znajdą Państwo listy osób z poszczególnych kierunków zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowych.

WYNIKI REKRUTACJI MGR

Poniżej znajdą Państwo listy osób z poszczególnych kierunków zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowych.

I. BIOTECHNOLOGIA

studia magisterskie II/III sem (2017/2018) - lista zakwalifikowanych   lista niezakwalifikowanych

II. EKOENERGETYKA

REKRUTACJA DLA V/VI SEMESTRU

Szanowni Państwo,

zostala otwarta rekrutacja dla V/VI semestru wszystkich kierunków studiów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Mogą się już Państwo zgłaszać. Dokumenty proszę przynosić dopiero w momencie udostępnienia list rankingowych na stronie projektu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH WYJECHAĆ NA STAŻ ZAGRANICNZY

WSKAZÓWKI I PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ODBYĆ STAŻ ZAGRANICZNY

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Uwaga!

Rekrutacja do programu stażowego została zakończona! Dziękujemy za zagłoszenia. Niebawem pojawią się listy rankingowe.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIA

Informujemy, że:

- Zwrot kosztów DOJAZDU następuje po zrealizowanym stażu, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, po złożonym wniosku o zwrot wraz z dokumentem finansowym.

REKRUTACJA 2017/2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji dla magistrów.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażach zawodowych zapraszamy do rejestrowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Staże 2017/2018

Drodzy Studenci!

Przypominamy o możliwości dostarczania dokumentów w celu odbycia stażu przez osoby zakwalifikowane do projektu z letniej rekrutacji!

Strony