Aktualności

Prezentacja dla Technologii Żywności i Towaroznawstwa

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentację dotyczącą projektu stażowego (PREZENTACJA).

Zachęcamy do zapoznania sie z materiałem, szczególnie te osoby, które nie mogły dotrzeć na spotkanie informacyjne.

Rekrutacja do projektu w roku akademickim 2017/2018 ruszyła

Szanowni Państwo,

informujemy, że właśnie ruszyła rekrutacja o projektu.

Potrwa do 22.11 ( do końca dnia).

Zapraszamy do zapisywania się: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wnoziz

Jesteś ubezpieczony w KRUS? Przeczytaj!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

Oferty stażu na okres wakacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu na okres wakacyjny

Oferty stażu

 

 

Ankieta dla studentów III ROKU DIETETYKI (STUDIA LICENCJACKIE), którzy nie zrealizowali jeszcze stażu! Ankieta!

Chcielibyśmy zorientować się, jak wyglądają Państwa poszukiwania pracodawców oraz zaproponować Państwu adekwatne oferty do Waszego profilu zawodowego, miejsca zamieszkania i preferencji.

W związku z powyższym, proszę o wypełnienie poniższej ankiety do 12 maja 2017 r.

https://goo.gl/forms/5R8CVIoUC6lzRCey2

Jeśli mają Państwo dodatkowe informacje dla nas, proszę je wpisywać w polach, które dają możliwość wprowadzenia własnego tekstu.

Studenci Technologii Żywności- II rok mgr i III rok inż, którzy nie zrealizowali jeszcze stażu! Ankieta!

Chcielibyśmy zorientować się, jak wyglądają Państwa poszukiwania pracodawców oraz zaproponować Państwu adekwatne oferty do Waszego profilu zawodowego, miejsca zamieszkania i preferencji.
 

Przypominamy o ponownej rejestracji w ZUSie (po zakończonym stażu)

Szanowni Państwo!

osobom kończącym staż, przypominamy o konieczności ponownego zarejestrowania się w ZUSie.

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komunikat w sprawie zwrotów kosztów dojazdu

UWAGA!!!

Osoby zainteresowane refundacją kosztów dojazdu mogą wystąpić o zwrot kosztów na podstawie biletów miesięcznych, jeśli miejsce odbywania stażu jest inne niż miejsce zamieszkania.

Każdy zwrot kosztów dojazdu na trasie poniżej 50 km musi być uzasadniony. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania kosztu.

Powyżej 50 km zwracamy każdemu uczestnikowi zwrot kosztów podróży.

 

Studenci, którzy chcą realizować staż w styczniu i pierwszym tygodniu lutego! Prośba!

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do studentów, którzy chcą realizować staż w styczniu i pierwszym tygodniu lutego br. o wypełnienie formularza do dnia 8.01.17r. Dotyczy on terminu realizacji stażu.

Link do formularza: (Kliknij tutaj)

 

Harmonogram wspracia w projekcie

Szanowni Państwo,

w zakładce "O projekcie"  , na samym dole strony znajduje się szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie.

Strony