Aktualności

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

Weekend majowy a praca Biura Projektu- informacja

UWAGA!!!
W dniach 30.04- 4.05 biuro projektu jest nieczynne ( w terminie tym nie odpowiadamy także na mejle/ wiadomości na fb).
Osoby, które zaczynają staż w powyższym terminie, prosimy o dostarczenie dokumentów stażowych do przyszłej środy (25.04).

Biuro Projektu w dniach 15-16.02.2018r.- zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15-16.02.18r. biuro projektu dla studentów będzie czynne od 10:00 do 14:00

 

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Oferty stażu Technologia Żywności mgr i Towaroznawstwo

Szanowni Państwo,

przypominamy o naszych oferytach (OFERTY)

Oferty stażu Dietetyka

Szanowni Państwo,

przedstawiamy oferty stażu, które na ten moment posiadamy dla Państwa kierunku (OFERTY)

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki rekrutacji:

- Dietetyka licencjat (Wyniki dostępne w Biurze Projektu)

- Dietetyka magister (Wyniki dostępne w Biurze Projektu)

- Technologia Żywności magister (Wyniki dostępne w Biurze Projektu)

- Towaroznawstwo VII semestr inżynier (Wyniki dostępne w Biurze Projektu)

Prezentacja dla Technologii Żywności i Towaroznawstwa

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentację dotyczącą projektu stażowego (PREZENTACJA).

Zachęcamy do zapoznania sie z materiałem, szczególnie te osoby, które nie mogły dotrzeć na spotkanie informacyjne.

Rekrutacja do projektu w roku akademickim 2017/2018 ruszyła

Szanowni Państwo,

informujemy, że właśnie ruszyła rekrutacja o projektu.

Potrwa do 22.11 ( do końca dnia).

Zapraszamy do zapisywania się: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wnoziz

Jesteś ubezpieczony w KRUS? Przeczytaj!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

Strony