Aktualności

Jesteś ubezpieczony w KRUS? Przeczytaj!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

Oferty stażu na okres wakacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu na okres wakacyjny

Oferty stażu

 

 

Ankieta dla studentów III ROKU DIETETYKI (STUDIA LICENCJACKIE), którzy nie zrealizowali jeszcze stażu! Ankieta!

Chcielibyśmy zorientować się, jak wyglądają Państwa poszukiwania pracodawców oraz zaproponować Państwu adekwatne oferty do Waszego profilu zawodowego, miejsca zamieszkania i preferencji.

W związku z powyższym, proszę o wypełnienie poniższej ankiety do 12 maja 2017 r.

https://goo.gl/forms/5R8CVIoUC6lzRCey2

Jeśli mają Państwo dodatkowe informacje dla nas, proszę je wpisywać w polach, które dają możliwość wprowadzenia własnego tekstu.

Studenci Technologii Żywności- II rok mgr i III rok inż, którzy nie zrealizowali jeszcze stażu! Ankieta!

Chcielibyśmy zorientować się, jak wyglądają Państwa poszukiwania pracodawców oraz zaproponować Państwu adekwatne oferty do Waszego profilu zawodowego, miejsca zamieszkania i preferencji.
 

Przypominamy o ponownej rejestracji w ZUSie (po zakończonym stażu)

Szanowni Państwo!

osobom kończącym staż, przypominamy o konieczności ponownego zarejestrowania się w ZUSie.

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komunikat w sprawie zwrotów kosztów dojazdu

UWAGA!!!

Osoby zainteresowane refundacją kosztów dojazdu mogą wystąpić o zwrot kosztów na podstawie biletów miesięcznych, jeśli miejsce odbywania stażu jest inne niż miejsce zamieszkania.

Każdy zwrot kosztów dojazdu na trasie poniżej 50 km musi być uzasadniony. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania kosztu.

Powyżej 50 km zwracamy każdemu uczestnikowi zwrot kosztów podróży.

 

Studenci, którzy chcą realizować staż w styczniu i pierwszym tygodniu lutego! Prośba!

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do studentów, którzy chcą realizować staż w styczniu i pierwszym tygodniu lutego br. o wypełnienie formularza do dnia 8.01.17r. Dotyczy on terminu realizacji stażu.

Link do formularza: (Kliknij tutaj)

 

Harmonogram wspracia w projekcie

Szanowni Państwo,

w zakładce "O projekcie"  , na samym dole strony znajduje się szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie.

Wyniki rekrutacji dla Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, studia inżynierskie, semestr VII!

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy listę osób z Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, studia inżynierskie, semestr VII zakwalifikowanych do projektu.

Listy osób przyjętych:

  1. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,

Każdy z Państwa będzie mógł zrealizować staż. Gratulujemy!

Przedłużona rekrutacja dla Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, studia inżynierskie, semestr VII.

Szanowni Państwo,

podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla Studentów Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, studia inżynierskie, semestr VII!!!

Czekamy na zgłoszenia do 21.12.2016r. (środa), do końca dnia!

Jesli ktoś z Państwa deklaruje chęć odbycia stażu 120godzinnego, prosimy po wypełnieniu formularza o wiadomość email lub za pośrednictwem Facebooka.

Osoby, które wcześniej wypełniły formularz zgłoszeniowy, nie musza tego robić ponownie.

Strony