Aktualności

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

Weekend majowy a praca Biura Projektu- informacja

UWAGA!!!
W dniach 30.04- 4.05 biuro projektu jest nieczynne ( w terminie tym nie odpowiadamy także na mejle/ wiadomości na fb).
Osoby, które zaczynają staż w powyższym terminie, prosimy o dostarczenie dokumentów stażowych do przyszłej środy (25.04).

Wyniki rekrutacji dla studentów Technologii Drewna

Szaowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU).

Prezentacja dla studentów Technologii Drewna

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentację dotyczącą projektu stażowego (PREZENTACJA)

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

Lista pracodawców oferujących miejsca stażowe_Wydział Leśny

Uwaga Studenci Wydziału Leśnego!

Oto LISTA PRACODAWCÓW (krajowych i zagranicznych), kórzy wyrazili chęć udziału w programie stażowym i są gotowi przyjąć Państwa na staż.

Wyniki rekrutacji dla Leśnictwa- studia inżynierskie semestr V

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki rekrutacji dla Leśnictwa- studia inżynierskie, semestr V (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU)

 

Wyniki rekrutacji dla Leśnictwa- studia magisterskie

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki rekrutacji dla Leśnictwa- studia magisterskie (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU)

 

Rekrutacja dla Leśnictwa- I i II stopień jest w trybie ciągłym. Można nadal zgłaszać do projektu wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Prezentacja dotycząca projektu stażowego Leśnictwo

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentację dotyczącą projektu stażowego (PREZENTACJA).

Zapraszamy do projektu!

Osoby zarejestrowane w ZUSie- informacja!

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

Strony