Aktualności

Osoby zarejestrowane w ZUSie- informacja!

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

Jesteś zarejestrowany w KRUS? Przeczytaj!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

LISTA PRACODAWCÓW dla Studentów Wydziału Technologii Drewna

Lista potencjalnych Pracodawców deklarujących przyjęcie na staż Studentów Technologii Drewna.

Przedstawiamy listę Pracodawców, którzy wyrazili chęć przyjęcia Państwa na staże zawodowe w ramach Projektu.

WYDZIAŁ LEŚNY - ankieta dotycząca Pracodawców

UWAGA STUDENCI LEŚNICTWA, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie!

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej pracodawców, u których chcielibyście Państwo realizować staż.

Termin na wypełnienie ankiety mija 27.12.2016 r.
 

 

Wyniki Rekrutacji do Projektu - WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYNIKI REKRUTACJI - WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA!

Dziękujemy Państwu za zgłoszenia. Oto wyniki rekrutacji dla Wydziału Technologii Drewna:

Wyniki Rekrutacji do Projektu - WYDZIAŁ LEŚNY

WYNIKI REKRUTACJI - WYDZIAŁ LEŚNY!

Dziękujemy Państwu za zgłoszenia. Oto wyniki rekrutacji dla Wydziału Leśnego:

Rekrutacja do projektu 02.12.2016 r. - 18.12.2016 r.

Rusza rekrutacja do projektu (02.12.2016 r. - 18.12.2016 r.)!

Uwaga Studenci Leśnictwa i Technologii Drewna - w dniu dzisiejszym uruchamiamy rekrutację do projektu. Rekrutacja zakończy się 18 grudnia 2016.

Jeśli jesteś Studentem V/VI/VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub II/III semestru stacjonarnych studiów magisterskich - nie zwlekaj i wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY.

Strony