Aktualności

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

Weekend majowy a praca Biura Projektu- informacja

UWAGA!!!
W dniach 30.04- 4.05 biuro projektu jest nieczynne ( w terminie tym nie odpowiadamy także na mejle/ wiadomości na fb).
Osoby, które zaczynają staż w powyższym terminie, prosimy o dostarczenie dokumentów stażowych do przyszłej środy (25.04).

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

Oferta Stażu w WBK

Szanowni Państwo!

Jednym z Pracodawców oferujących miejsca stażowe w ramach naszego projektu jest Bank Zachodni WBK.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany odbyciem stażu w Biurze Rozwoju Placówek Partnerskich- serdecznie zapraszamy! 

Szczegóły ogłoszenia

Wyniki rekrutacji!!!

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do projektu. Z radością przedstawiamy Państwu listy osób przyjętych.

Ekonomia licencjat (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU)

Ekonomia magister (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU)

Finanse i Rachunkowość (WYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU)

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się do udziału w stażach :)

Lista pracodawców oferujących miejsca stażowe

Szanowni Państwo,
udostępniamy listę pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia na staże. Prosimy, żeby się Państwo zapoznali z listą (LISTA). Niebawem będziemy pytać o Państwa wybór.

Staże u tych pracodawców będą realizowane za pośrednictwem pełnomocników. Prosimy na tym etapie nie  kontaktować z wymienionymi firmami i załatwiać staży samodzielnie.

Prezentacja dotycząca projektu stażowego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapomania się z prezentacją dotyczącą projektu stażowego (PREZENTACJA)

Zachęcamy przede wszystkim osoby, które z zróznych przyczyn nie mogły dotrzeć na spotkania informacyjne.

Oferta stażu w WBK

Szanowni Państwo!

Jednym z Pracodawców oferujących miejsca stażowe w ramach naszego projektu jest Bank Zachodni WBK.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany odbyciem stażu w Biurze Rozwoju Placówek Partnerskich- serdecznie zapraszamy! 

Szczegóły ogłoszenia (kliknij tutaj)

Osoby zarejestrowane w ZUSie- informacja!

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

Jesteś ubezpieczony w KRUS? Przeczytaj!

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS i ZUS w kontekście programów, w których Państwo uczestniczycie.

Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nakładają na nas obowiązek zgłoszenia Państwa do ZUS i odprowadzenia składek od wypłacanego stypendium.

Strony