Zakres działalności

Pracownicy Studium Języków Obcych:

Prowadzą lektoraty z dwóch języków obcych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i na studiach doktoranckich.
Udzielają konsultacji językowych studentom i pracownikom uczelni.
Przeprowadzają egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie, egzaminy doktorskie. oraz egzaminy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne
Organizują językowe kursy komercyjne dla pracowników i studentów naszej Uczelni oraz osób spoza UPP na poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C1. Poziom i cel kursu dostosowany do potrzeb grupy.
Organizują kursy języków obcych dla doktorantów naszej Uczelni
Współpracują z Instytutem Goethego przy opracowywaniu podręczników do nauki j. niemieckiego i podstaw programowych nauczania j. niemieckiego na lektoratach wyższych uczelni. 
Współpracują z belgijską uczelnią École Pratique des Hautes Études Commerciales w Brukseli w ramach projektu "The Job Interview Project".
Uczestniczą w programach i konferencjach międzynarodowych.
Wykonują odpłatnie i nieodpłatnie tłumaczenia specjalistyczne dla pracowników uczelni