Komunikat dotyczący zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021 /2022

Zajęcia dydaktyczne w ramach lektoratów w semestrze letnim prowadzone są w sposób bezpośredni na terenie Studium Języków Obcych UPP, w salach ćwiczeniowych znajdujących się na II pietrze, w niskiej części Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

Szczegółowy plan wraz z przydziałem sal znajduje się w gablocie w SJO oraz na stronie internetowej.

Studenci I roku:

W pierwszym dniu zajęć informacje z podaniem grupy będą umieszczone dodatkowo na drzwiach poszczególnych sal ćwiczeniowych. 

Dane dotyczące platformy (Teams, Moodle) dla poszczególnych grup zostały podane ze względu na to, że będą one służyć do przekazywania i przechowywania materiałów dydaktycznych. Nie oznacza to automatycznie, że zajęcia odbywają się zdalnie z ich wykorzystaniem.