Komunikat dla studentów I roku

UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ LEKTORAT OD SEMESTRU LETNIEGO 2020/21

ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/21
 
1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze letnim (do wyboru: angielski lub niemiecki).
2. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
3. Przydział do grupy językowej odbędzie się się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka obcego.
 
JĘZYK ANGIELSKI

  • grupa poziomu B2 dla studentów, którzy uzyskali wynik co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali egzamin pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,
  • grupa poziomu B1+ dla studentów, którzy uzyskali wynik od 66% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,
  • grupa poziomu B1 dla studentów, którzy uzyskali wynik od 49% do 65% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 48% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia
zaawansowania.

* Nie dotyczy to osób, których wynik z matury na poziomie podstawowym mieści się w przedziale 30-48%, ale przystąpiły one również do egzaminu z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym - osoby te zostaną przydzielone do grup z językiem angielskim.
 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych.
 
4. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż wyżej wymienione proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr Z. Łapińskiej, telefonicznie 061 8487383 lub mailowo celem dokonania zapisu na lektorat.
5. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na pierwszych zajęciach.

 

W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO GRUPY JĘZYKOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW, NALEŻY ODNALEŹĆ SWÓJ NUMER ALBUMU, A NASTĘPNIE, ZGODNIE Z PODANĄ INSTRUKCJĄ, ZALOGOWAĆ SIĘ DO ODPOWIEDNIEJ GRUPY NA PODANEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ, WPISUJĄC KOD LUB LINK, ALBO POCZEKAĆ NA ZALOGOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA, JEŚLI TAK WSKAZUJE INSTRUKCJA.

UWAGA! Wszyscy studenci zobowiązani są do posiadania aktywnego konta na platformie, na której prowadzone są zajęcia z języka w danej grupie.