Dyżury lektorów w trakcie przerwy wakacyjnej i sesji poprawkowej 2022 r.