tel. 061 848-7100

Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych 

mgr Anna Binczarowska tel.kom. 602-257-889; e-mail: annab@up.poznan.pl

Język niemiecki
St. wykładowcy:

Wykładowca:

język rosyjski:

  • mgr Maria Fenrich - starszy wykładowca, emeryt, tel. 061-848-7089
  •  e-mail: newtona@wp.pl

język francuski:

  • mgr Anna Łuczkowska - starszy wykładowca, emeryt, tel. 061-848-7089
  • e-mail: annaluczkowska@o2.pl