Pracownicy Studium Języków Obcych:

 • Prowadzą lektoraty z czterech języków na studiach dziennych, zaocznych i na studiach doktoranckich.
 • Udzielają konsultacji językowych studentom i pracownikom uczelni.
 • Przeprowadzają egzaminy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, oraz egzaminy doktoranckie.
 • Organizują językowe kursy komercyjne dla pracowników i studentów naszej Uczelni na poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C1. Poziom i cel kursu dostosowany do potrzeb grupy.
 • Organizują kursy języków obcych dla doktorantów naszej Uczelni
 • Organizują kursy dla wyjeżdżających na praktyki zagraniczne. 
 • Przygotowują grupy do zdawania egzaminów ZDaF - j. niemiecki i FCE - j. angielski.
 • Współpracują z Instytutem Goethego przy opracowywaniu podręczników do nauki j. niemieckiego i podstaw programowych nauczania j. niemieckiego na lektoratach wyższych uczelni. 
 • Współpracują z belgijską uczelnią École Pratique des Hautes Études Commerciales w Brukseli w ramach projektu "The Job Interview Project".
 • Uczestniczą w programach i konferencjach międzynarodowych.
 • Wykonują odpłatnie tłumaczenia specjalistyczne dla pracowników uczelni