Wszystkie osoby, które się jeszcze nie zapisały na język niemiecki, proszone są o kontakt z dowolnym lektorem z pokoju 258 w godzinach dyżurów (mgr Wiesława Banaszak, mgr Monika Klamerek-Szaban, mgr Jolanta Langkafel, mgr Barbara Szydło). Zapisów można też dokonywać elektronicznie u mgr Jolanty Langkafel langkafe@up.poznan.pl . Należy podać numer swojego albumu, nazwisko i imię oraz kierunek studiów.