Osoby, które mają podstawy do zwolnienia z uczęszczania na lektorat nie mają obowiązku wypełniać testu kwalifikującego do grup językowych.