W celu ustalenia dokładnych terminów zajęć z poszczególnych języków prosimy doktorantów o kontakt mailowy:

  • język angielski

do mgr Anny Binczarowskiej         annab@up.poznan.pl, tel. 602 257 889

do mgr Karoliny Kowalskiej           karolina.kowalska@up.poznan.pl

do mgr Sylwii Staniszewskiej        sylwia.staniszewska@up.poznan.pl

  • język niemiecki

do mgr Barbary Szydło                  basiasz@up.poznan.pl

  • język rosyjski 

 do mgr Elżbiety Forszpaniak        elzbieta.forszpaniak@up.poznan.pl

 

 USTALONE TERMINY ZAJĘĆ:

język angielski 

  • mgr Karolina Kowalska

          doktoranci WES: 17.03.2018 g. 17.45 - 20.00  s. 510

                                     21.04.2018 g. 16.00 - 18.15   s. 510

  • mgr Anna Binczarowskia

         Zajęcia dla I roku uzgodnione ze studentami SD WNoŻiŻ i Panią Prof. Małgorzatą Nogala-                      Kałucką, na prośbę doktorantów wdrożeniowych odbędą się 17.03. (sobota) w godz. 8:00-12:45                 w sali 263.  

         I rok
         czwartek 12.04.2018 godz. 8:00-10:30 sala 263 termin uzgodniony ze studentami I roku SD                       WMWiNZ

         II rok
         piątek 25.05.2018 godz. 15:15 - 18:15 termin uzgodniony m.in. ze studentami SD WNoŻiZ
         piątek 15.06.2018 godz. 12:00 - 15:00 termin uzgodniony m.in. ze studentami SD WNoŻiZ
         

         Studenci innych wydziałów proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny na kom. 602 257 889            w  celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w podanych wyżej terminach lub aby uzgodnić              terminy zgodne z ich wydziałowymi planami zajęć.

 

  • mgr Sylwia Staniszewska 

           doktoranci  WRiB i IŚiGP:  21.04. g. 12.30 - 14.45

                                                     26.05. g. 13.00 - 15.15

                                              

język niemiecki

  • mgr Barbara Szydło 

          doktoranci WL II rok         25.05. g. 15.30-16.15 

         zajęcia zaliczeniowe dla doktorantów I roku WES oraz WL
                                                26. 05. (sobota) g.10.00 -11.00