OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH)

Celem kursu językowego jest przygotowanie doktorantów do egzaminu z języka obcego.

Doktoranci mogą wybrać zajęcia z jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.