PUBLIKACJE , SKRYPTY I PROGRAMY AUTORSKIE: lata 1999- 2010

 

2010 Polsko-angielski słownik biologii i hodowli zwierząt - Praca zbiorowa pod
kierownictwem P. Gronka; A. Binczarowska - jeden z współautorów, Wyd. UP Poznań
 
2009 skrypt - W. Banaszak, J. Langkafel Produkcja zwierzęca - wybór tekstów fachowych
z języka niemieckiego dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Wyd. UP
Poznań
 
2008 skrypt - M. Piosik, M. Szaban Auswahl von Texten mit Ubungen fur Wald- und
Naturfreunde, Wyd. UP Poznań
 
2006 Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu -
artykuł - Studium Języków Obcych - opracowanie : A. Nurczyk, M. Golon, K. Stefańska
 
2006 Projekt autorski „Leonardo”: Opracowanie programu i przeprowadzenie kursu -
język angielski - D. Świt, język francuski - A. Łuczkowska
 
2005 Podręcznik do nauki języka niemieckiego o profilu rolniczym „Kommunikation in der
Ladwirtschaft” PWN, W-wa 1999 - München, M. Piosik, B. Bochenek oraz Cornelsen Verlag
 
2004 Podręcznik akademicki do nauki języka niemieckiego: Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten und leben, Farus - Czechy i Goethe Institut, Monachium – M. Piosik -
praca zbiorowa
 
2006 - 2003 Projekt autorski „Leonardo”: Opracowanie programu i przeprowadzenie kursu -
język niemiecki - W. Banaszak, A. Komosa, M. Piosik
 
2004 - 1999 Przygotowanie programów autorskich i przeprowadzenie kursów
przygotowujących do międzynarodowego egzaminu Zertifikat Deutsch - W. Banaszak,
J. Langkafel, M. Piosik
 
2004 Uczestnictwo w projekcie pod kierownictwem D.L Hillerich - Goethe Institut,
finansowanym przez Fundację R. Boscha i Goethe Institut, zakończonym opracowaniem
Podstaw programowych dla lektoratów języków obcych na wyższych uczelniach w Polsce:
język niemiecki: M. Piosik - współautor, W. Banaszak- partner w fazie testowania
 
2003 Biuletyn z okazji 50-lecia SJO - autorzy artykułów: W. Banaszak, B. Bochenek
M. Fenrich, M. Golon, S. Grotowska, H. Guz, J. Kapuścińska, M. Klamerek-Szaban, A.
Komosa, J. Langkafel, Z. Łapińska, A. Łuczkowska, S. Łukaszewska, W. Nowaczyk, A.
Nurczyk, M. Piosik, B. Szydło, K. Stefańska, D. Świt
 
2002 Skrypt dla leśników - B. Jońca-Bereck, A. Binczarowska, S. Grotowska,
J. Modrzyński (Katedra Hodowli Lasu)
 
2001 Kommunikation in sozialen Berufen, PWN, W-wa - M. Piosik (współautor)
 
2000 Einfach Gut Profil 4 Kommunikation im Tourismus, WSzPWN - B. Bochenek - praca
zbiorowa
 
1999 Skrypt do nauczania języka niemieckiego dla lektoratów Baukasten Gdańsk - Bremen,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk - M. Piosik - praca zbiorowa
 
1999 Teacher Development Course; The British Council: A. Binczarowska, B. Bereck,
S. Grotowska, E. Janicka-Thomas, J. Kapuścińska, Z. Łapińska, W. Nowaczyk, A. Nurczyk,
D. Świt, E. Wędrychowicz, J. Ziemkowska