STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Collegium Maximum 
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28  
Tel/Fax: 61 848 70 87 
e-mail: spnjo@up.poznan.pl

Kierownik: 
mgr Zofia Łapińska

Zastępca Kierownika                                                                                             
mgr Jolanta Langkafel

Sekretariat (pokój 256)
specjalista mgr inż. Anna Sobczyk                                                                                                              e-mail: anna.sobczyk@up.poznan.pl