Studenci zwolnieni z zajęć języka obcego, po uzupełnieniu różnic programowych, otrzymują zaliczenie u osoby prowadzącej lektorat  na danym kierunku.