Egzaminy z języka angielskiego „ TOEIC” na UP w Poznaniu

16 stycznia 2015 roku w Sali Biocentrum  odbył się pierwszy egzamin;  wzięło w nim udział 48 studentów naszej uczelni ,
20 marca 2015 roku w Collegium Maximum  lektorzy SJO przeprowadzili  kolejny  egzamin  z j. angielskiego dla 63 studentów;

Średnia wyników tych dwóch egzaminów to 698 punktów na 990 możliwych.