Zgłoszenie udziału w konkursie

Komunikat Kapituły nagrody informujący o wynikach konkursu w 2018 roku

 

Zgłoszenie udziału w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Adres e-mail na który przesłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia
a) oryginalność i wartość poznawcza osiągnięcia, b) wkład kandydata w osiągnięcie, c) ranga czasopisma (wyrażona wartością impact factor dla roku poprzedzającego opublikowanie pracy oraz aktualna punktacja MNiSzW) lub wydawnictwa (w przypadku monografii).
Pliki muszą mieć mniej niż 8 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx rar zip.

UWAGA:

  1. Z regulaminem Konkursu można zapoznać się pobierając plik Regulamin_konkursu.pdf
  2. Zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy wypełnić i przesłać, nie później niż do 31 marca 2019 r.,
  3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do 31 czerwca 2019 r. na stronie http://www1.up.poznan.pl/ptfit/