Zarząd

...

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (w kadencji 2017 - 2020):

 

 1. prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca, mmanka@up.poznan.pl
 2. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przewodniczącej, mjed@igr.poznan.pl
 3. dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM – z-ca przewodniczącej, przew. Oddziału w Olsztynie, urszula.wachowska@uwm.edu.pl
 4. dr Dorota Szopińska – sekretarz, przew. Sekcji Patologii Nasion, dorotasz@up.poznan.pl
 5. dr hab. Puławska Joanna, prof. IO – z-ca sekretarza, joanna.pulawska@inhort.pl
 6. dr hab. Zbigniew Karolewski – skarbnik, przew. Oddziału w Poznaniu, karolew@up.poznan.pl
 7. prof. dr hab. Marek Korbas – z-ca skarbnika, M.Korbas@iorpib.poznan.pl
 8. prof. dr hab. Janusz Błaszkowski – przew. Oddziału w Szczecinie, Janusz.Blaszkowski@zut.edu.pl
 9. dr hab. Robert Jankowiak – przew. Oddziału Krakowskiego, rljankow@cyf-kr.edu.pl
 10. dr hab. Ewa Dorota Król, prof. UP w Lublinie – przew. Oddziału w Lublinie, ewa.krol@up.lublin.pl
 11. prof. dr hab. Tomasz Kurowski – członek, kurowski@uwm.edu.pl
 12. dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. UTP – przew. Oddziału w Bydgoszczy, grzegorz@utp.edu.pl
 13. dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. UP we Wrocławiu – przew. Oddziału we Wrocławiu, krzysztof.matkowski@upwr.edu.pl
 14. prof. dr hab. Stanisław Mazur – członek, smazur@ogr.ar.krakow.pl
 15. dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR PIB – członek, jpiszczek@poczta.onet.pl
 16. dr hab. Wojciech Pusz, prof. UP we Wrocławiu – członek, wojciech.pusz@upwr.edu.pl
 17. dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW – przew. Oddziału w Warszawie, przew. Sekcji Dydaktyki i Nazewnictwa, malgorzata_schollenberger@sggw.pl
 18. prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – członek, przew. Sekcji Bakteryjnych Chorób Roślin, piotr.sobiczewski@inhort.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna:

 

 1. dr hab. Dariusz Pańka  – przewodniczący, panka@utp.edu.pl
 2. prof. dr hab. Wojciech Wakuliński – z-ca przewodniczącego, wojciech_wakulinski@sggw.pl
 3. dr inż. Marta Bełka – członek, marta.belka@up.poznan.pl
 4. dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO – członek, miroslawa.cieslinska@inhort.pl
 5. dr hab. Hanna Stępniewska – członek, rlstepni@cyf-kr.edu.pl

 

Sąd Koleżeński:

 

 1. prof. dr hab. Maria Kowalik – przewodnicząca, mkowalik@ogr.ur.krakow.pl
 2. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska – z-ca przewodniczącej, B.Hasiow@iorpib.poznan.pl, beatahasiow@tlen.pl
 3. prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak – sekretarz, bambr@uwm.edu.pl
 4. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – członek, aguto@wp.pl
 5. dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – członek, jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl
 6. dr hab. Natasza Borodynko-Filas – z-ca członka, nataszaborodynko@tlen.pl
 7. prof. dr hab. Monika Kozłowska – z-ca członka, monkozlo@up.poznan.pl