Produkty zbożowe są ważnym elementem zbilansowanej diety człowieka. W ich skład wchodzi nie tylko skrobia, będąca źródłem energii, ale także związki o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych. Doskonalenie rodów uprawianych na świecie zbóż dodatkowo poprawia ich wartość odżywczą co sprawia, że poszukuje się coraz to nowszych metod ich przetwarzania i nowych kierunków wykorzystania w żywieniu człowieka. Ważnym aspektem są również medyczne zalecenia żywieniowe, które skłaniają do eliminacji z diety niektórych składników pochodzenia zbożowego, m.in. glutenu. Konstruowanie prozdrowotnych produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest zatem ważnym wyzwaniem stojącym przed światem nauki.

Zapraszamy na II Konferencję Naukową Nauka o Zbożach, tym razem pod tytułem “Nowa jakość dla świadomego Konsumenta”, gdzie w gronie specjalistów oraz przedstawicieli świata biznesu prowadzić będziemy dyskusję nie tylko o jakości i postępach w uprawie, ale także o składnikach prozdrowotnych czy nowych trendach w produkcji żywności na bazie zbóż.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27. września 2019 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.