VI Konferencja Naukowa
z serii:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000
„Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych”
Konferencja połączona z Jubileuszem 50-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Poznań, 23-24 września 2021 r.

O konferencji

Tematyka

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • inwentaryzacja i monitoring siedlisk przyrodniczych,
 • gospodarka wodna dolin rzecznych,
 • problemy eksploatacyjne urządzeń i obiektów hydrotechnicznych,
 • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • kompensacje przyrodnicze,
 • technologie informatyczne w zarządzaniu środowiskiem,
 • oceny oddziaływania na środowisko na terenach objętych ochroną prawną,
 • gospodarka wodna oraz planowanie ochrony siedlisk i gatunków w zmieniającym się klimacie,
 • pomiary, kontrola i ochrona zasobów wodnych,
 • mała retencja,
 • śródlądowy transport wodny,
 • problemy metodyczne i techniczne inwestycji planowanych na obszarach Natura 2000,
 • dobre praktyki utrzymania rzek.

Informacje organizacyjne

TERMIN: 23-24 września 2021 r.

MIEJSCE: W związku z pandemią konferencja odbędzie się w trybie on-line na platformie Zoom.

INFORMACJE O KSIĄŻCE STRESZCZEŃ, SESJI REFERATOWEJ I POSTEROWEJ: Komunikat nr 3.

Kalendarium

 • 05.07.2021 - 15.09.2021 – rejestracja uczestników, przesłanie tytułów referatów oraz streszczeń;
 • 15.07.2021 - 22.09.2021 – wniesienie opłaty konferencyjnej;
 • 01.08.2021 - 31.08.2021 – przesłanie publikacji przygotowanej do czasopisma z IF;

Opłata konferencyjna

Opłatę w wysokości 75 zł dla studentów i doktorantów oraz 150 zł dla pozostałych uczestników konferencji należy wpłacać na konto 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, z dopiskiem: 293.81.110 oraz imię i nazwisko.

Link do rejestracji: http://www1.up.poznan.pl/natura2000/rejestracja/

Link do konferencji zostanie przesłany dzień przed konferencją do każdego z zarejestrowanych Uczestników.
Udział w obchodach Jubileuszu Wydziału będzie otwarty dla wszystkich chętnych bez opłat.

Ramowy program

I DZIEŃ KONFERENCJI - 23 września 2021 r.

I. Jubileusz 50-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Link do Jubileuszu: https://www.youtube.com/channel/UC7W4-Hpq246_mRut-LJ0Z6A

 • 10:00 Otwarcie
  Dziekan Wydziału prof. Klaudia Borowiak, prof. UPP Jerzy Bykowski
 • 10:10 Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Profesora Krzysztofa Szoszkiewicza
 • 10:20 Wystąpienie okolicznościowe
  prof. UPP Jerzy Bykowski
 • 11:00 Podziękowania dla prof. Jerzego Marcinka
  prof. UPP Jerzy Bykowski
 • 11:10 Początki Wydziału
  Profesor Jerzy Marcinek
 • 11:45 Prezentacja Wydziału w obecnym kształcie
  prof. Klaudia Borowiak
 • 12:00 Krótki film
  prof. Klaudia Borowiak
 • Zamknięcie uroczystości
  prof. Klaudia Borowiak, prof. UPP Jerzy Bykowski

II. Konferencja GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

 • 13:00 Otwarcie Konferencji
  Bogumiła Pawluśkiewicz, Ryszard Staniszewski
 • 13:10-14:45 Sesja plenarna
  Przewodnicząca Bogumiła Pawluśkiewicz
  • 13:15 prof. Artur Radecki-Pawlik
   Przepływ brzegowy i korytotwórczy: znaczenie praktyczne w projektowaniu budowli hydrotechnicznych
  • 13:55 dr hab. Paweł Oglęcki
   Strategie ochrony wybranych gatunków fauny obszarów podmokłych w aspekcie rozwoju infrastruktury technicznej
 • 14:45-16:15 Sesja referatowa I
  Przewodniczący Paweł Oglęcki
  z-ca Przewodniczącego Marta Lisiak-Zielińska
  1. Ochrona siedliska przyrodniczego 6510 w warunkach postępującej antropopresji w dolinach rzecznych
   Bogumiła Pawluśkiewicz, Piotr Dąbrowski
  2. Analiza zmian zagrożenia hałasem drogowym w obszarze Natura 2000 Las Bielański w kontekście występowania awifauny
   Agata Pawłat-Zawrzykraj, Paweł Oglęcki, Konrad Podawca
  3. Rola planowania przestrzennego w gospodarowaniu wodami na obszarach Natura 2000
   Anna Zbierska
  4. Zróżnicowanie materiału nasiennego wybranych gatunków charakterystycznych dla cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych w aspekcie prognozy sukcesu introdukcji
   Maria Janicka, Bogumiła Pawluśkiewicz, Elżbieta Małuszyńska
  5. Zawartość rtęci w wierzchnich warstwach gleb wybranego obszaru na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
   Marcin J. Małuszyński, Ilona Małuszyńska
  6. Zarządzanie obszarami Natura 2000 na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły
   Jacek Florek, Leszek Książek, Maciej Wyrębek

II DZIEŃ KONFERENCJI - 24 września 2021 r.

 • 10:00-11:15 Sesja plenarna
  Przewodniczący Ryszard Staniszewski
  • 10:05 prof. Zbigniew W. Kundzewicz
   Ekstrema związane z wodą stają się bardziej ekstremalne
  • 10:40 prof. UPP Anna Budka
   Ile gatunków makrofitów jest potrzebnych do oceny bioróżnorodności rzeki?
 • 11:15-12:45 Sesja referatowa II
  Przewodniczący Mariusz Sojka
  z-ca Przewodniczącego Jerzy Kupiec
  1. Krytyczna analiza metody oceny stanu ochrony siedliska 3150 - propozycja modyfikacji
   Agnieszka Kolada i wsp.
  2. Wyniki monitoringu hydrologicznych Polderu Północnego Parku Narodowym „Ujście Warty” po realizacji projektu Bagna są Dobre!
   Ignacy Kardel, Tomasz Okruszko, Marek Giełczewski, Jarosław Chormański, Jan Szatyłowicz, Robert Michałowski, Paweł Osuch, Konrad Wypychowski, Tomasz Bocian
  3. Ocena drożności kanału obiegowego na obszarze Natura 2000 w Słupsku
   Karol Plesiński, Michał Bień
  4. Deflektory jako sposób na skuteczną poprawę ekosystemów wodnych na przykładzie rzeki Flinty
   Stanisław Zaborowski, Tomasz Kałuża, Mateusz Hämmerling
  5. Jakość wód rzeki Raby w aspekcie zrzutu ścieków oczyszczonych na obszarze Natura 2000
   Ewa Dacewicz, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik
  6. Jakość wód Noteci powyżej Jeziora Gopło
   Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik
 • 12:45-13:00 Przerwa
 • 13:00-14:00 Sesja posterowa
  Przewodnicząca Maria Drapikowska
  z-ca Przewodniczącej Rafał Stasik
  1. Zagrożenie zanieczyszczenia rtęcią dla awifauny na wybranym odcinku Ostoi Nadliwieckiej
   Ilona Małuszyńska, Marcin J. Małuszyński, Bogumiła Pawluśkiewicz, Paweł Oglęcki
  2. Jeziora coraz cieplejsze – długoterminowe zmiany temperatury wody w obszarach Natura 2000
   Mariusz Ptak, Mariusz Sojka
  3. Metale ciężkie w osadach dennych jezior zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 w Polsce: zawartość, zanieczyszczenie, źródła i wpływ na środowiska
   Mariusz Sojka, Joanna Jaskuła, Jan Barabach, Mariusz Ptak, Senlin Zhu
  4. Badanie wydajności fotosyntezy u cyjanobakterii w warunkach stresu solnego
   Piotr Dąbrowski, Aneta H. Baczewska–Dąbrowska, Filippo Bussotti, Martina Pollastrini, Kazimierz Piekut, Weronika Kowalik, Jacek Wróbel, Hazem M. Kalaji
  5.  Skutki odwodnienia siedlisk łęgowych w miejskich obszarach chronionych
   Tomasz Gnatowski, Bogumiła Pawluśkiewicz, Maria Janicka, Paweł Marcinkowski
  6. Problemy przywracania ciągłości ekologicznej cieków na przykładzie rzeki Obry
   Mateusz Hämmerling, Tomasz Kałuża, Joanna Kocięcka, Mikołaj Franczak
  7. Wpływ obszarów Natura 2000 na potencjał turystyczno-inwestycyjny gminy - studium przypadku
   Marta Lisiak-Zielińska, Arlinda Cakaj, Anna Budka, Maria Drapikowska, Klaudia Borowiak, Jolanta Kanclerz, Ewelina Janicka
  8. Analiza wpływu tam bobrowych na zmiany zasobów wodnych w rzekach nizinnych
   Stanisław Zaborowski, Tomasz Kałuża, Mateusz Hämmerling
 • Zamknięcie Konferencji i zaproszenie na następne spotkanie
  Bogumiła Pawluśkiewicz, Ryszard Staniszewski

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – przewodnicząca (UP Poznań)
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska (UP Poznań)
 • prof. dr hab. inż. Henryk Pawłat (SGGW Warszawa)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Piekut (SGGW Warszawa)
 • prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik (PK Kraków)
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka (UP Poznań)
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (UP Wrocław)
 • prof. dr hab. inż. Janina Zbierska (UP Poznań)
 • prof. UPP dr hab. Anna Budka (UP Poznań)
 • prof. SGGW dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk (SGGW Warszawa)
 • prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża (UP Poznań)
 • prof. IOŚ dr hab. Agnieszka Kolada (IOŚ Warszawa)
 • prof. UAM dr hab. Beata Messyasz (UAM Poznań)
 • prof. SGGW dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz (SGGW Warszawa)
 • prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski (UP Poznań)
 • dr hab. Paweł Oglęcki (SGGW Warszawa)

Komitet Organizacyjny

 • prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. SGGW dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz – z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Marta Lisiak-Zielińska – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Ewelina Janicka – sekretarz ds. Jubileuszu
 • mgr inż. Marta Szostak – skarbnik Komitetu Organizacyjnego
 • prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski
 • prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska
 • prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
 • prof. UPP dr hab. Dariusz Kayzer
 • prof. UPP dr hab. Anshu Rastogi
 • dr hab. inż. Mateusz Hämmerling
 • dr hab. inż. Rafał Stasik
 • dr inż. Szymon Jusik
 • dr inż. Jerzy Kupiec
 • dr inż. Konrad Podawca
 • mgr inż. Barbara Andrzejewska
 • mgr inż. Arlinda Cakaj
 • mgr inż. Joanna Kocięcka
 • mgr inż. Justyna Urbaniak

Publikacje naukowe

Zachęcamy Uczestników do przygotowania artykułów związanych tematycznie z referatami i posterami prezentowanymi podczas konferencji oraz przesłania ich na adres e-mail: natura2000@up.poznan.pl.

Przysłane prace będą ocenione przez Komitet Naukowy, który wybierze dwie najlepsze prace pod względem naukowym do sfinansowania w ramach projektu „Doskonała nauka”.  Warunkiem opłacenia artykułu będzie przygotowanie manuskryptu zgodnie w wymaganiami czasopisma, podanie w pracy źródła finansowania publikacji oraz dostarczenie odpowiednio przygotowanej faktury do 5 grudnia 2021 r. 

Termin zgłaszania prac do Komitetu Organizacyjnego przedłużono do 31 sierpnia 2021.

Przykładowe czasopisma:

Do publikowania swoich prac zaprasza również punktowane czasopismo Journal of Water and Land Development (bez IF).

Kontakt

Marta Lisiak-Zielińska – sekretarz ds. Konferencji
tel. 61-8466523
e-mail: natura2000@up.poznan.pl

Ewelina Janicka – sekretarz ds. Jubileuszu
tel. 61-8466423
email: ewelina.janicka@up.poznan.pl

Marta Szostak – skarbnik
tel. 61-8466517
kom. 506-983-602
e-mail: natura2000@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
NIP 777 00 04 960

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego