Przetargi powyżej kwoty 30 000 euro

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

UP Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje w 2017 roku przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień:

Remont dachu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce:

- rodzaj zamówienia: usługi,

- tryb: przetarg nieograniczony o wartości do 30 000 EURO,

- orientacyjna, szacunkowa wartość zamówienia: ok. 50 000,00 zł.,

- przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał 2017r.