Przetargi poniżej kwoty 30 000 euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na remont dachu budynku gospodarczego w Leśniczówce Potasze ul.Sosnowa 2, gmina Czerwonak.