Aktualności

17-19 XI 2021r. Konferencja "Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym"

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych metod pomiaru surowca drzewnego z wykorzystaniem najnowszych technologii fotooptycznych.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki projektu: Fotooptyczny pomiar drewna – analiza możliwości wykorzystania w praktyce i nauce, realizowanego przez pracowników naukowych Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, studenci zaprezentowali wyniki prac badawczych, które powstały w ramach działalności studenckiego ruchu naukowego. Tegoroczna Sesja odbyła się 11 maja w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Techniczną, Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy aż 19 z 23 działających na naszym Uniwersytecie studenckich kół naukowych.