ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA ZAKUP DREWNA W 2022 ROKU

 

 

  • obowiązującym wzorcem umowy jest umowa przedstawiona w ogłoszeniu
  • warunkiem podpisania nowej umowy jest wykonanie umowy poprzedniej oraz brak zaległości w płatnościach
  • odbiór drewna będzie odbywał się na podstawie uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu
  • drewno wydawane będzie po zabezpieczeniu obowiązku zapłaty w postaci:
  • przedpłaty na konto Sprzedającego
  • gwarancji ubezpieczeniowej
  • gwarancji bankowej