Zestawienie wyników II uzupełniającego konkursu ofert na zakup drewna w I półroczu 2021r.