Sprzedaż zezwoleń na połów ryb

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje o możliwości nabycia zezwoleń na połów ryb na jeziorze Zielonka oraz stawach w Rakowni.

Zakupu można dokonać w kasie LZD Murowana Goślina, ul.Rogozińska 38.

Informacje dotyczące zakupu zezwoleń można uzyskać pod numerem  telefonu  (61) 8122 251 w.329

- Cennik zezwoleń na połów ryb