Sprzedaż drewna w II półroczu 2021 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie          

ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna

w II półroczu 2021r.

- Zaproszenie do złożenia oferty
- Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora LZD Murowana Goślina
- Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 do Zarządzenia nr 19/2020
- Oferta mas drewna przeznaczonych do sprzedaży w II półroczu 2021r.
- Umowa sprzedaży surowca drzewnego - wzór
- Formularz oferty