SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, studenci zaprezentowali wyniki prac badawczych, które powstały w ramach działalności studenckiego ruchu naukowego. Tegoroczna Sesja odbyła się 11 maja w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Techniczną, Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy aż 19 z 23 działających na naszym Uniwersytecie studenckich kół naukowych. Wygłoszono ogółem 29 referatów, w tym: 6 w Sekcji Nauk Technicznych, 13 w Sekcji Nauk Ekonomiczno–Społecznych, 10 w Sekcji Przyrodniczej, natomiast w Sekcji Posterowej przedstawiono 14 plakatów.

Prezentacje uczestników wnikliwie oceniało jury, w składzie:
dr hab. Piotr Szulc – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii;
dr hab. Arkadiusz Tomczak ¬– Wydział Leśny;
dr hab. Ryszard Steppa – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;
dr inż. Łukasz Czajkowski – Wydział Technologii Drewna;
dr Magdalena Janyszek – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu;
dr hab. Małgorzata Gumienna – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu;
dr inż. Tadeusz Nawrot – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej;
dr hab. Sławomir Kalinowski – Wydział Ekonomiczno-Społeczny – Przewodniczący Jury
oraz dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy prezentacji, bardzo starannie przygotowanych oraz w sposób oryginalny i niekonwencjonalny zaprezentowanych.

Nad sprawnym przebiegiem Sesji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
mgr Karolina Marek i mgr Monika Skrzypniak z Działu Studiów i Spraw Studenckich, mgr Dagmara Bełka oraz studenci: Krystian Bensch, Filip Borowczak, Dominika Chojnacka, Jakub Krysiński, Bernadetta Piasecka, Joanna Skóra, Weronika Wyduba.

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali:

I. SEKCJA TECHNICZNA
I NAGRODA
SKN Inżynierów Środowiska
BETONOWE BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
Autorzy: Marcin Gabryelczyk, Katarzyna Kokotowska

II NAGRODA
KN Studentów Biotechnologii „OPERON"
BROWUP- CZYLI JAK UWARZYĆ PIWO
Autorzy: Jakub Grzywacz, Marcin Drzewiecki, Mateusz Durbacz, Adam Ajtner,
Piotr Banachowicz, Jakub Kiepś
III Nagroda
SKN Technologów Drewna
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI GŁÓWEK PAŁEK PERKUSYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD GATUNKU DREWNA
Autor: Mikołaj Zieliński

Wyróżnienie
SKN Gospodarki Przestrzennej
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DĄŻĄCEGO DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA I MIKROKLIMATU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
Autor: Patrycja Kujawska

II. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
I NAGRODA
SKN Dietetyków
STAN ODŻYWIENIA POLSKICH KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Autorzy: Paulina Pobłocka, Magdalena Pracka

II NAGRODA
SKN Młodych Księgowych i Finansistów
KREDYTOWY RAJ DLA STUDENTÓW – CZYLI JAKIE WARUNKI POWINIEN SPEŁNIĆ IDEALNY KREDYT STUDENCKI?
Autorzy: Magdalena Jagiełło, Aleksandra Janicka, Sylwia Kaczmarek, Karolina Kaliwoszka

III NAGRODA
SKN Myśli Gospodarczej
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNICTWA W POLSCE W WARUNKACH POZOSTAWANIA POZA STREFĄ EURO
Autorzy: Bartłomiej Bajan, Przemysław Cieślak

WYRÓŻNIENIE
SKN Młodych Menedżerów
PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
Autorzy: Krystian Bensch, Katarzyna Bobowska, Weronika Wyduba

SKN Turystyki „AgroTur”
PERCEPCJA WSPÓŁCZESNEJ AGROTURYSTYKI PRZEZ WIELKOPOLAN
Autor: Marta Matuszewska

III. SEKCJA PRZYRODNICZA
I NAGRODA
SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Anatomii Zwierząt
ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN PATOLOGICZNYCH BRZEGU DALSZEGO TRZESZCZKI KOPYTOWEJ (OS SESAMOIDEUM DISTALE) U KONI GORĄCOKRWISTYCH I ZIMNOKRWISTYCH
Autor: Martyna Frątczak

II NAGRODA
SKN Leśników, Sekcja Teriologiczna
ZASIEDLENIE SKRZYNEK DLA NIETOPERZY W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W LATACH 2013-2016
Autorzy: Małgorzata Hoppe, Jan Anuszkiewicz

III NAGRODA
SKN Medyków Weterynaryjnych
WPŁYW EPIDURALNEGO LUB DOMIĘŚNIOWEGO PODAWANIA GnRH NA STAN JAJNIKÓW U KRÓW Z ANESTRUS
Autorzy: Magdalena Herudzińska, Aleksandra Kierbić, Julita Kmiecik

WYRÓŻNIENIE
SKN Rolników
WPŁYW ADIUWANTÓW NA WŁAŚCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE CIECZY OPRYSKOWEJ Z HERBICYDEM LUMAX 537,5 SE
Autorzy: Adela Andrzejak, Bernadetta Ryńska

SKN Leśników, Sekcja Historii Leśnictwa
HISTORIA ROZŚWIETLONA NOWOCZESNOŚCIĄ
Autorzy: Konrad Kupajczyk, Mateusz Wiśniewski, Michał Rybicki

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Ichtiologiczna
ANALIZA POKARMU KORMORANA CZARNEGO Z JEZIORA BYTYŃ – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Autorzy: Tomasz Uzar, Martyna Frątczak

IV. SEKCJA POSTEROWA
I NAGRODA
KN Studentów Biotechnologii "OPERON"
METODY OCENY AKTYWNOŚCI ANTYBAKTERYJNEJ EKSTRAKTÓW Z WYBRANYCH MIKROALG
Autor: Katarzyna Mikołajczak

II NAGRODA
SKN Technologów Żywności
CHARAKTERYSTYKA MAKARONU Z DODATKIEM ROBINII AKACJOWEJ
Autorzy: Rafał Kałuża, Paulina Pauter, Michał Kazimierczak

III NAGRODA
SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
ZASTOSOWANIE NATURALNYCH FITOBIOTYKÓW W WARUNKACH TERRARYJNYCH
Autorzy: Magdalena Noak, Aneta Barc, Łukasz Ciesielski, Pola Pawełczyk

WYRÓŻNIENIE
SKN Rolników
WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ROZWÓJ KORZENI PSZENICY OZIMEJ ODMIANY OPAL
Autorzy: Monika Grzanka, Daria Antkowiak

SKN Młodych Menedżerów
WARUNKI MIESZKANIOWE POZNAŃSKICH STUDENTÓW
Autorzy: Dominika Chojnacka, Maria Matusiak

Po raz kolejny Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przybrała charakter święta studenckiego ruchu naukowego, które umożliwiło nie tylko prezentację wyników przeprowadzonych badań, dyskusję i wymianę poglądów, ale także wzajemne poznanie się. Ostatnim punktem bardzo napiętego programu Sesji było wspólne ognisko.

Autorzy:
mgr Karolina Marek

 

Galeria:

http://puls.edu.pl/?q=category/galerie-zdj%C4%99%C4%87/galeria-uczelni/sesja-studenckich-k%C3%B3%C5%82-naukowych-2017