Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ  JAKIE ZAMAWIAJĄCY - LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W MUROWANEJ GOŚLINIE UL.ROGOZIŃSKA 38 PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2022

OGŁOSZENIE