PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY - LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W mUROWANEJ GOŚLINIE UL.ROGOZIŃSKA 38 PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2019

- OGŁOSZENIE