PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY - LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W MUROWANEJ GOŚLINIE UL.ROGOZIŃSKA 38 PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2020

- OGŁOSZENIE