INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PO UWZGLĘDNIENIU POPRAWEK RACHUNKOWYCH

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie przedkłada informację z  otwarcia ofert po uwzględnieniu poprawek rachunkowych na wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w latach 2020 - 2022.

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PO UWZGLĘDNIENIU POPRAWEK RACHUNKOWYCH