DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA POTRZEBY ARBORETUM LEŚNEGO W ZIELONCE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Arboretum Leśnego w Zielonce.

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY