Doświadczalnictwo

Na obszarze Nadleśnictwa występują powierzchnie doświadczalne poszczególnych katedr Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o łącznej powierzchni  365,22 ha.

Wydział Leśny

Katedra Entomologii i Fitopatologii Leśnej  – 52,19 ha

Katedra Hodowli Lasu – 43,41 ha

Katedra Inżynierii Leśnej – 0,65 ha

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu – 8,56 ha

Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego – 59,00 ha

Katedra Urządzania Lasu - 136,94 ha

Katedra Użytkowania Lasu – 56,32 ha

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Katedra Zoologii - 0,31 ha

Powierzchnie doświadczalne dr Gierlińskiego – 7,84 ha