Doświadczalnictwo

Na obszarze Nadleśnictwa występują powierzchnie doświadczalne poszczególnych katedr Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o łącznej powierzchni  365,22 ha.

Wydział Leśny

Katedra Entomologii Leśnej  – 5,71 ha

Katedra Fitopatologii Leśnej – 46,48 ha

Katedra Hodowli Lasu – 43,41 ha

Katedra Inżynierii Leśnej – 0,65 ha

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu – 8,56 ha

Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu – 59,00 ha

Katedra Urządzania Lasu

  • Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu – 132,03 ha
  • Zakład Urządzania Lasu  – 4,91 ha

Katedra Użytkowania Lasu – 56,32 ha

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Instytut Zoologii

  • Zakład Zoologii – 0,31 ha

Powierzchnie doświadczalne dr Gierlińskiego – 7,84 ha