Certyfikacja

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

W związku z rozpoczętą procedurą certyfikacji gospodarki leśnej FSC, UPP Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji na swoim obszarze  lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), ekosystemów referencyjnych (RSA) oraz Powierzchni Ochronnych  zgodnie z wymogami Standardu FSC.

 - OGŁOSZENIE

- FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI SPOŁECZNYCH

- MAPA PRZEGLĄDOWA

 


 

 

 

Spełniając wymagania Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania”, w dniu 17.06.2019r otrzymaliśmy certyfikat dotyczący trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Certyfikat o numerze BVCPL/PEFCFM/08 przyznany został na okres 3 lat oraz podlega ciągłym auditom i możliwości przedłużenia.

 

LZDMG certyfikat 2019-2022LZDMG certyfikat 2022-2027