Certyfikacja

Spełniając wymagania Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania”, w dniu 17.06.2019r otrzymaliśmy certyfikat dotyczący trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Certyfikat o numerze BVCPL/PEFCFM/08 przyznany został na okres 3 lat oraz podlega ciągłym auditom i możliwości przedłużenia.

certyfikat 2019-2022