Certyfikacja

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

W związku z rozpoczętą procedurą certyfikacji gospodarki leśnej FSC, UPP Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji na swoim obszarze  lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), ekosystemów referencyjnych (RSA) oraz Powierzchni Ochronnych  zgodnie z wymogami Standardu FSC.

 - OGŁOSZENIE

- FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI SPOŁECZNYCH

- MAPA PRZEGLĄDOWA

 


Spełniając wymogi standardu FSC-STD-POL-01-02-2013 PL, w dniu 22.02.2022r otrzymaliśmy certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-012027; nr licencji FSC® C171014 przyznany został na okres 5 lat i podlega ciągłym audytom z możliwością przedłużenia.

LZDMG certyfikat 2022-2027