O nas

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie jest jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stanowi bazę terenową do prowadzenia prac badawczych  i dydaktyki w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Lasy obecnego LZD stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki od momentu utworzenia na Uniwersytecie Poznańskim Wydziału Rolno - Leśnego.
Staraniem profesorów tego wydziału, w 1925 roku wydano rozporządzenie przeznaczające ten teren na cele doświadczalnictwa i dydaktyki. Wcześniej, bo od roku 1870, badania tutaj prowadziły stacje doświadczalne z Eberswalde  oraz prof. Schwappach, opracowując na podstawie tych badań,  pierwsze tablice zasobności.
Badano tu również przydatność gatunków „egzotycznych” oraz wprowadzano dąb w formie kęp „mortzfeldowskich”.

Czytaj dalej ...