UPPoznań.NET to grupa .NET działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Na naszych spotkaniach poruszane są zagadnienia związane z technologiami Microsoftu takie jak: Windows 8, Windows Phone, ASP.NET, C#, XAML.Post użytkownika UPPoznan.NET.

UPPoznan.NET na Facebook

UP
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu


UPPoznan.NET na CG

Created by Artur Ziemiański