Proces dydaktyczny w katedrze realizowany jest zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 25 kwietnia 2012 r. Pełną wersję można pobrać tutaj