Tematy prac dyplomowych, które można realizować w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu:

 

Zagospodarowanie rekreacyjne wybranych Nadleśnictw/Parków krajobrazowych.

Systemy/organizacja ochrony przeciwpożarowej w wybranych Nadleśnictwach.

Szkody powodowane przez czynniki abiotyczne (wiatry, opady, temperatury i in.) w wybranych Nadleśnictwach.

Szkody powodowane przez czynniki biotyczne (nicienie, roztocze, gryzonie, ptaki, zwierzyna itd.) na terenie wybranego Nadleśnictwa.

 

Funkcjonowanie populacji sarny leśnej.

Morfometria zwierzyny.

Osteometria zwierzyny.

Ocena gospodarowania dzierżawcy/zarządcy obwodu.

Funkcjonowanie populacji ssaków łownych.

Szkody od zwierzyny w środowisku leśnym.

Pasożyty i choroby zwierząt leśnych.

Tematy zaproponowane przez dyplomantów.

 

Stan i alokacja biomasy nadziemnej w drzewostanach dębowych I klasy wieku.

Stan i alokacja biomasy nadziemnej w drzewostanach bukowych I klasy wieku.

Alokacja biomasy nadziemnej w młodych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L.

Stan biomasy drzewostanów sosnowych (Pinus sylvetris L.) rosnących na siedliskach rekultywowanych.

Stan biomasy młodych drzewostanów dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Matt.) rosnących w przebudowywanych drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

Sezonowa dynamika stanu biomasy runa w lesie grądowym.

Sezonowa dynamika stanu biomasy runa w lesie łęgowym.

 

Zmienność biomasy osobniczej leśnych roślin zielnych rosnących w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.