Notice: Undefined index: view in /var/www/klol/components/com_content/router.php on line 70
Dr hab. Robert Kamieniarz
image

Dr hab. Robert Kamieniarz

Adiunkt
Tel. 618487863
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła średnia: 1977-1981 – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lesznie,

Studia: 1981-1986 – Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Zootechniczny,  

Studia podyplomowe i kursy: 1985-86 – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Zatrudnienie:

1986-2013 – Polski Związek Łowiecki, Stacja Badawcza w Czempiniu; asystent (do 1996), a następnie zastępca Kierownika (do 2013),

01.10.2006 – Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od lutego 2014 roku samodzielny pracownik naukowy.

Praca magisterska: 1986, Rozmieszczenie przestrzenne i skupiska sezonowe sarn (Capreolus capreolus L.) w obwodzie łowieckim nr 14 w województwie leszczyńskim(promotor: dr inż. Zdzisław Klejnotowski),

Rozprawa doktorska: 1999, Ocena rozmieszczenia i liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) w Polsce w latach 1982-94 oraz założenia do programu czynnej ochrony tego gatunku(Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, promotor: prof. dr. hab. Paweł Brzuski),
 

Rozprawa habilitacyjna: 2013, Struktura krajobrazu rolniczego a funkcjonowanie populacji sarny polnej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny.

1. Dydaktyka

Wykłady:Podstawy łowiectwa, Gospodarka łowiecka, Ekologia kręgowców, Ekologiczne podstawy łowiectwa, Modelowanie populacji i modele gospodarki łowieckiej

Ćwiczenia:Podstawy łowiectwa, Gospodarka łowiecka, Ekologiczne podstawy łowiectwa, Modelowanie populacji i modele gospodarki łowieckiej
 

2. Główne kierunki badawcze

2. 1. Monitoring zwierząt łownych

Monitoring zwierzyny w Polsce, który od początku lat 90. XX wieku podstawowym zadaniem Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, bazuje on na danych sprawozdawczości łowieckiej i obserwacjach prowadzonych w terenach referencyjnych. Realizację tego projektu rozpoczęto od podsumowania dotychczasowej wiedzy o występowaniu zwierzyny w naszym kraju, które przedstawiono w książce pt. „Raport o zwierzętach łownych w Polsce”, opublikowanej w 1993 roku (punkt 5, poz. 1). Wynikiem badań monitoringowych była m.in. w/w rozprawa doktorska, a także przygotowane równolegle: „Krajowa strategia ochrony i gospodarowania populacją cietrzewia (p. 5, poz. 2) oraz monografia przyrodnicza tego gatunku (p. 5, poz. 5). Podsumowaniem kilkunastoletniego okresu tych badań była natomiast książka „Sytuacja zwierząt łownych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”, które ukazała się w 2008 roku (p. 5, poz. 8).  


2.2. Ekologia zwierząt łownych
 

Zarządzanie populacjami zwierząt łownych w Polsce powinno być realizowane w zgodzie z zasadami ekologii, stąd niezbędna jest aktualna wiedza z tego zakresu. W latach 1987-1990 badania ekologiczne dotyczyły bażanta - w ramach projektu „Kontrola stanu populacji bażanta w Polsce” (m.in. punkt 5, poz. 4). W latach 90. XX wieku nurt ten kontynuowano realizując wspólne projekty badawcze: „Wpływ heterogenności krajobrazu rolniczego na populacje kuropatwy, ze szczególnym uwzględnieniem efektu powstawania ugorów” (m.in. p. 5, poz. 3), a także „Możliwości ograniczenia populacji lisa w Wielkopolsce” (m.in. p. 5, poz. 6 i 9). Początek XXI wieku to z kolei własny projekt badawczy „Wybrane parametry populacji lisa na terenach objętych immunizacją przeciw wściekliźnie” (m.in. p. 5, poz. 7), projekt międzynarodowy „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na populacje zająca w wybranych regionach Polski i Niemiec” (m.in. punkt 5, poz. 10), a także grant habilitacyjny „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej” podsumowany w w/w rozprawie.  

2.3. Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych

Wyniki badań monitoringowych i ekologicznych wykorzystane są podczas realizacji projektów wdrożeniowych dla gospodarki łowieckiej. Przykładem są takie zadania jak „Efekty zasiedleń kuropatw hodowlanych w Wielkopolsce” (2000-2001) oraz „Program regulacji liczebności lisa w celu restytucji zająca szaraka w powiecie kościańskim” (2007-2013). W latach 2011-2014 kontynuację tego nurtu badawczego stanowił  udział w projekcie „Ocena zagęszczenia jeleniowatych i dzików, dynamiki liczebności oraz  zarządzania populacjami  kopytnych na terenie RDLP Szczecin w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017”, wykonywanym na zlecenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz cztery inne jednostki naukowe.

 

3. Współpraca międzynarodowa
1993 –kurs metodyczny „Analizy zagrożeń dla populacji” w Institut für Zoo- u. Wildtierforschung im Forschungsverbund Berlin.

1998 –organizacja V European Woodcock and Snipe Workshop wraz z dr. Heribertem Kalchreuterem z European Wildlife Research Institute Bonndorf-Glashutte.

2006-07 – kierownik projektu badawczego „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na populacje zająca w wybranych regionach Polski i Niemiec” realizowanego we współpracy z Institute for Wildlife Research at the University of Veterinary Medicine Hannover.


4. Ważniejsze publikacje

1. Pielowski Z. Kamieniarz R. Panek M. 1993. Raport o zwierzętach łownych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 1-128.

2. Kamieniarz R. Szymkiewicz M. 1999. Krajowa strategia ochrony i gospodarowania populacją cietrzewia. Opracowanie dla Ministerstwa Środowiska. Warszawa, 1-28.

3. Panek M. Kamieniarz R. 2000. Effect of landscape structure on nest site selection and nesting success of grey partridge Perdix perdix in western Poland. Pol. J. Ecol. 48, 3, 239-247.

4. Kamieniarz R. 2001. Population dynamics of pheasants (Phasianus colchicus) in Kujawy, central Poland. Game & Wildlife Science, 18 (3-4), 387-393.

5. Kamieniarz R. 2002. Cietrzew. Monografia przyrodnicza. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin, 1-120.

6. Panek M. Kamieniarz R.Bresiński W. 2006. The effect of experimental removal of red foxes Vulpes vulpes on spring density of brown hares Lepus europeus in western Poland. Acta Theriol. 51, 187-193.

7. Kamieniarz R. Kryński A. Wielich T. 2008. Wyniki szczepień lisów przeciw wściekliźnie na tle danych o populacji tego gatunku w Wielkopolsce. Med. Wet. 64, 318-321.

8. Kamieniarz R. Panek M. 2008. Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Stacja Badawcza – OHZ PZŁ, Czempiń, 1-132.

9. Tryjanowski P. Sparks T.H. Kamieniarz R. Panek M. 2009. The relationship between hunting methods and sex, age and body weight in a non-trophy animal, the red fox. Wildlife Res. 36, 106-109.

10. Kamieniarz R. Voigt U. Panek M. Strauss E. Niewęgłowski H. 2013. The effect of landscape structure on the distribution of brown hare Lepus europaeus in farmlands of Germany and Poland. Acta Theriol. 58: 39-46.


 5. Ważniejsze funkcje

 1.Rady Naukowe:

- członek RadyNaukowej Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (od 2005),

- członek Rady ds. Badań Naukowych Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (od 2006).

 

2. Komisje Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

- przedstawiciel związków zawodowych w Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012),

- przedstawiciel związków zawodowych w Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych (od 2013),

- przedstawiciel związków zawodowych w Wydziałowej Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich (od 2013).

 

3. Rady łowieckie oraz ich komisje problemowe:

- w Lesznie: członkostwo Komisjietyki, tradycji i popularyzacji łowiectwa (1990-95) i Komisji oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (2005-2010),

- w Poznaniu: członek Okręgowej Rady Łowieckiej (2000-2005), przewodniczący Komisji kultury łowieckiej (2000-2011), oraz członek: Komisji oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (od 2005), Komisji hodowlanej (od 2005), Komisji szkoleniowo-egzaminacyjnej (od 2005) i Komisji ochrony środowiska i architektury krajobrazu (od 2011).

 

4. Inne organizacje:

- członek grupy założycielskiej Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, a następnie skarbnik zarządu (1995-2000 i 2005-2008) oraz z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (2000-2005),

- założyciel i członek Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Lesznie (1994-96),

- założyciel i kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Leśne Echo” przy Wojskowym Kole Łowieckim nr 86 „Sokół” w Poznaniu (1999-2011).

 

Kontakt

image

Adres

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań

Email

klol@up.poznan.pl

Telefon

+48 (61) 848 78 62