• icon Nauka
  • icon Dydaktyka
  • icon Praktyka
image Nauka Nasze publikacje Zobacz publikacje
image Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne Zobacz
image Praktyka Zajęcia terenowe Zobacz

Moja działalność naukowa to kilka tematów: ekologia gleby, zoologia, edukacja łączy je jedno – wszystkie dotyczą lasu, leśników i osób związanych z lasem. Pełne teksty moich publikacji znajdziesz na ReaserchGate

 

Roztocze glebowe:

2016

Mueller K.E., Eisenhauer N., Reich P.B., Hobbie S.E., Chadwick O.A., Chorover J., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2016. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology & Biochemistry 92: 184-198

2015

Mueller K.E., Hobbie S.E., Chorover J., Reich P.B., Eisenhauer N., Castellano M.J., Chadwick O.A., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł, Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry,123 (3): 313-327

2013

Kałucka I., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Banaszczak P., Karolewski P., Oleksyn J. 2013. Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland). Folia Forestalia Polonica 55 (4): 181-189

Skorupski M., Kurzawska K., Wierzbicka A., Pastwik E., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński” i przylegających plantacji topól euroamerykańskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(3): 25-32

2012

Wojterska M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2012. Plants, fungi and invertebrates of red maple (Acer rubrum L.) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Folia Forestalia Polonica, 54 (4): 233-240

2011

Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A, Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 5-15

Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. 2011. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 17-26

Skorupski M., Gornowicz R., Spaeth M., Wierzbicka A./ 2011. Mites of the order Mesostigmata on plots reforested with Scots pine after various kinds of soil preparation and wood residue utilization after clear-cutting. Biological Lett., 48(1): 57–65

Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska S., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 39-49

2009

Skorupski M., Butkiewicz G., Wierzbicka A. 2009 The first reaction of soil mite fauna (Acari, Mesostigmata) caused by conversion of Norway spruce stand in the Szklarska Poręba Forest District. Journal of Forest Science 55: 235-243

2008

Skorupski M., Belter W., Kamczyc J., Wierzbicka A. 2008 Soil mites (Acari, Mesostigmata) of the „Torfowisko Doliny Izery” Reserve In the Sudety Mountains. Soil Organisms vol. 80(2): 261-270

2007

Ramion A., Rutkowski P., Skorupski M., Wierzbicka A. 2007.Roztocze z rzędu Mesostigmata w drzewostanach brzozowych pochodzenia naturalnego przebudowanych dębem. W: P. Rutkowski (red.) Hodowla dębów w Polsce. Wybrane zagadnienia. Idee Ekologiczne, T. 15: 91-97

2004

Skorupski M., Nowak S., Wierzbicka A. 2004. Preliminary studies on mites from order Mesostigmata in the Babiogórski National Park. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 7: 67-73

Wierzbicka A., Olszanowski Z. 2004. Preliminary studies on mites from families Nothridae, Camisiidae and Carabodidae (Acari, Oribatida) in experimental plots of the Siemianice Experimental Station. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 7: 75-80

 

Kleszcze:

2016

Biernat B., Stańczak J., Michalik J., Sikora B., Wierzbicka A. 2016. Prevalence of infection with Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks feeding on non-rickettsiemic rodent hosts in sylvatic habitats of west-central Poland. Ticks and Tick-borne Diseases 7: 135–141

Opalińsk, P., Wierzbicka A., Asman M. 2016. The PCR and nested PCR detection of Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti in Dermacentor reticulatus F. collected in a new location in Poland (Trzciel, Western Poland). Acta Parasitologica, 61(4): 849–854

Opalińska P., Wierzbicka A. Rączka G. 2016. Stopień infestacji u sarny europejskiej (Capreolus  capreolus L) w różnych biotopach na terenie  województwa wielkopolskiego. W A. Buczek & C. Błaszak, red. Stawonogi. Zależności w układzie żywiciel - ektopasożyt - patogen. Lublin: KOLIBER, ss. 29–41

Wodecka B., Michalik J., Lane R. S., Nowak -Chmura M., Wierzbicka A. 2016. Differential associations of Borrelia species with European badgers (Meles meles) and raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) in western Poland. Ticks and Tick-Borne Diseases 5: 1010–1016 Wierzbicka A., Rączka G., Skorupski M., Michalik J., Lane R. S. 2016. Human behaviors elevating the risk of exposure to Ixodes ricinus larvae and nymphs in two types of lowland coniferous forests in west-central Poland. Ticks and Tick-Borne Diseases 7: 1180–1185

2008

Michalik J., Sikora B., GóreckiG., Wierzbicka A., Tyczewska, M., Stańczak, J. 2008. Roe deer (Capreolus capreolus) - important hosts for Ixodes ricinus reproduction in forest ecosystems of the Wielkopolska province, west-central Poand. W: Buczek A., Błaszak C. (red.). Stawonogi - środowisko, patogeny i żywiciele. Wydawnictwo Koliber, Lublin: pp. 87-91

 

Edukacja leśna:

2016

Krokowska- Paluszak M., Wierzbicka A., Skorupski M., Gruchała A. 2016. Przegląd i analiza programów telewizyjnych finansowanych przez PGL Lasy Państwowe – ich rozpoznawalność, oglądalność oraz znaczenie w budowaniu marki własnej PGL Lasy Państwowe oraz kształtowaniu wizerunku leśnika. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47:170–176 

Krokowska - Paluszak M., Wierzbicka A., Skorupski M., Sagan J., Gruchała A. 2016. Obraz lasów i leśnika w mediach – analiza informacji w biuletynie korporacyjnym PGL Lasy Państwowe w latach 2014-2015. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 177–181 (http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim47_pdf/krokowska-paluszak_wierzbicka_skorupski_sagan_gruchala.pdf.)

Łukowski A., Opalińska P. Wierzbicka A. 2016. Aktywność nadleśnictw w mediach społecznościowych na przykładzie portalu „Facebook”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 209–216 

Prange K., Wierzbicka A., Półchłopek A. 2016. Stała współpraca szkoły i OEL – Zielona Szkoła w Łysym Młynie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47:189-193 

Wierzbicka A., Ciemnoczołowska O., Dłużak W., Flies M., Zawadzki M. 2016. Do kogo kierować edukację? Wiedza społeczeństwa na temat wilków w północno-zachodniej Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 136–139 

Wierzbicka A., Ortell P. 2016. Badanie efektywności nauczania przedmiotu Przyroda na wybranych zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 47: 91–98

2015

Wierzbicka A., Glura J., Chmura A. 2015. Czy wiedza ma znaczenie? Nastawienie społeczne do myśliwych w RDLP Szczecin. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 43 (2): 99-107 

Kapałka - Boratyńska K., Wierzbicka A., Prange, K. 2015. Drewno jest wspaniałe. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 43(2): 160–163

2014

Prange K., Wierzbicka A. 2014. Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Edukacja leśna na terenach miejskich. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 245-250

Skorupski M., Wierzbicka A. 2014. Dziczyzna jako źródło zdrowej żywności – problemy i perspektywy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 171-174

WierzbickaA., Flies M., Jagiełło-Słomińska K. 2014. Oczekiwania osób dorosłych wobec edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 200-205

Wierzbicka A., Prange K. 2014. Martwe drewno – trudny temat. Jak uczyć o roli martwego drewna w lesie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 41 (4): 380-386

2011

Wierzbicka A., Barton M., Dobroczyński M. 2011. Trasy Nordic Walking – ścieżka zdrowia czy ścieżka edukacji leśnej? Przykłady z terenu Wielkopolski. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 28: 268-273

 

Las i łowiectwo:

2009

Łabudzki L., Kamieniarz R., Górecki G., Skubis J., Wierzbicka A. 2009 Hunting In Poland as part of the sustained development of rural areas. Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 51(1): 85-90

Sugiero D., Jaszczak R., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A., Wierzbicka A. 2009 Species composition in low mountain beech (Fagus sylvatica L.) stands in the Bieszczady National Park under the global warming. Journal of Forest Science, 55: 244-250

Węgiel A., Jaszczak R., Rączka G., Strzeliński P., Sugiero D., Wierzbicka A. 2009 An economic aspect of conversion of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in the Polish Lowland. Journal of Forest Science, 55 (2009): 293-298