en.png

Kurs przygotowawczy na dla kandydatów na studia II stopnia - kierunek Leśnictwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Poznaniu organizuje w porozumieniu z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku leśnictwo. Kurs skierowany jest do osób chcących studiować na studiach drugiego stopnia (magisterskich), a posiadających ukończone studia pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie) z zakresu innego niż leśnictwo.

W załączeniu zdjęcia uczestników kursu na zajęciach terenowych prowadzonych przez kierownika kursu - profesora Andrzeja Czerniaka z Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Zajęcia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko we wrześniu 2019 roku.

 

 Autor zdjęć H. Stankiewicz

Zdjecia: