Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adiunkt
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6674

 

 

Dydaktyka

 • przedmioty dotyczące oceny surowców zwierzęcych, higieny mięsa, towaroznawstwa surowców i produktów zwierzęcych oraz obrotu surowcami zwierzęcymi.

Badania

 • badania wpływu pochodzenia i stosowania zróżnicowanych komponentów żywieniowych na kształtowanie się walorów odżywczych i technologicznych mięsa drobiu wodnego, w szczególności z uwzględnieniem ras/odmian rodzimych oraz mieszańców komercyjnych kaczek i gęsi,
 • ocena cech rzeźnych i jakości mięsa różnych gatunków zwierząt: drobiu, dziczyzny oraz ryb.

Publikacje

 1. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. (2015) Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin – ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość,4, (101), 60-72.  
 2. Cholewa R., Beutling D., Budzyk J., Pietrzak M., Walorczyk S. (2015) Persistent organochlorine pesticides in internal organs of coypu, Myocastor Corpus - Journal of Environmental Science and Health, Part B 50,8, 590-594.
 3. Stanisz M., Ludwiczak A., Buda P., Pietrzak M., Bykowska M., Kryza A., Ślósarz P. (2015) The effect of sex on the dressing percentage, carcass, and organ quality in the Fallow Deer (Dama dama) - Ann. Anim. Sci., Vol.15, No. 4, 1055-1067. 
 4. Stanisz M., Ludwiczak A., Pietrzak M., Ślósarz P. (2015) The quality of meat and edible  by-products from kids with different inheritance of Boer goat - Small Ruminant Research 125: 81-87.
 5. Steppa R., Szkudelska K., Wójtowski J., Stanisz M., Szumacher-Strabel M., Czyżak-Runowska G., Cieślak Adam., Markiewicz-Kęszycka M., Pietrzak M. (2014) The metabolic profile of growing lambs fed diets rich in unsaturated fatty acids – Journal of Animal Physiologi and Animal Nutrition 58(3) : 165-168.
 6. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013) Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, Vol. 58 (3): 165-168.
 7. Gornowicz E., Węglarzy K., Pietrzak M., Bereza M. (2012). Kształtowanie się cech  rzeźnych i mięsnych gęsi krajowych ras południowych. Wiadomości Zoot. IZ PIB, Kraków  50, 4:  5-16.
 8. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2011) Kształtowanie się cech jakościowych mięsa kaczek w zależności od pochodzenia i metody chowu. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. LXVI nr 1, s.32-43.
 9. Cholewa R., Pietrzak M. (2009): Właściwości organoleptyczne mięsa nutrii, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna T. XIV, nr.4. s.43-47.
 10. Cholewa, R.,Pietrzak, M., Beutling, D. (2009): Fleischqualitätsparameter von Sumpfbibern – Zusammensetzung und Farbe von Sumpfbiberfleisch in Beziehung zu Schlachtkörpermasse, Alter und Geschlecht Fleischwirtschaft , 89, 10, 112-116.
 11. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G., Pietrzak M. ( 2009):Kształtowanie się cech rzeźnych i jakości mięsa kaczek stad zachowawczych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego T. XLVII/2. s. 106-115.
 12. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M., Gornowicz J. (2009): The effect of broiler chicken origin on carcass and muscle yield and quality. Journal Central European Agriculture, Vol.10(2009), nr 3, s. 193-200. 
 13. Gornowicz E., Pietrzak M., (2008) Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów na cechy  rzeźne i jakościowe mięśni piersiowych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego  T. XLVI/1 : 95-105.
 14. Stanisz M., Pietrzak M., Ślósarz P., Steppa R., (2007) Acidity and electrical conductivity of muscles in lamb carcass. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Poland, vol. XXV (1) , 1-6.
 15. Ślósarz P., Stanisz M., Gut A., Łyczyński A., Pietrzak M., Frankowska A., (2005) Assessment of  marbling in lamb meat on the basis of digital ultrasound image analysis. Annals of Animal Science, 2, (S), 193-196.
 16. Stanisz M., Pietrzak M.,(2005) Evaluation of meat quality of crossbred male kids nursed until 20 kg., Annals of  Animal Science, 2, (S), 177-180.
 17. Gornowicz E., Pietrzak M., (2005), Meat yield, Composition and sensory traits in broiler chickens as affected by feed additives. Annals of  Animal Science, z. 2 (s), 43-46.
 18. Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., (2005), Udział i skład chemiczny ważniejszych  podrobów u jagniąt rzeźnych ubijanych w  wieku 100 i 140 dni. Roczniki Naukowe  Zootechniki , z. 21 (s), 107-111.  
 19. Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., (2004), Jakość mięsa koziołków mieszańców z udziałem 50 % i 75 % genów rasy burskiej., Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72 (3), 173-178. 
 20. Pietrzak M., Stanisz M., (2004), Płeć jagniąt a współzależności występujące pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi ich mięsa., Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72 (3), 107-112.
 21. Ślósarz P., Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., Łyczyński A.,  Steppa R., (2004), The use of computer image analysis for evaluation of selected meat quality indices in lamb.  Archiv für Tierzucht, vol. 47 (special issue), 169-174.
 22. Ślósarz P., Gut A., Łyczyński A., Buczyński J.T., Stanisz M., Pospiech E., Pietrzak M., Rzośińska E., Czyżak-Runowska G.,  (2004), The application of computer image analysis  of the longissimus dorsi muscle cross-section in pig to estimate intramuscular fat content., Animal Science Papers and Reports, vol.22, 259-265.
 23. Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G., Grześ B., Pietrzak M. (2004), Carcass weight and selected pork slaughter and meat quality traits. Annals of Animal Science, 2(S), 241-246. 
 24. Pietrzak M., Stanisz M., Ślósarz P., (2001) Independencies between selected meat quality traits of slaughter lambs. Polish Jurnal of Food and Nutrition Sciences , vol.  10/51. No.3 (S). pp 222-224.
 25. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P., Pietrzak M., (2001)  Jakość tusz jagniąt z towarowego krzyżowania maciorek owcy plennej linii 09.  Roczniki Naukowe Zootechniki, Sup. z.11, 201-207.
 26. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P., Pietrzak M., (2000) Wartość rzeźna i jakość mięsa  jagniąt po matkach plennej owcy wielkopolskiej i trykach ras mięsnych. Zeszyty Naukowe AR Wrocław Nr 399,ss. 305-312.  
 27. Urbaniak M., Frankiewicz A., Łyczyński A., Pospiech E., Pietrzak M., Pytel M. ,  (1999), Wpływ płci na zawartość azotu i aminokwasów w ciele jagniąt rasy merynos  polski o masie ciała 20 kg. Rocz. A.R. w Poznaniu, seria Zootechnika 51.
 28. Domański J., Łyczyński A., Stanisławski D., Rzosińska E, Runowska G., Pietrzak M.,   (1999), Knury i kojarzenia w kształtowaniu cech mięsności i otłuszczenia tusz świń  złotnickich białych Rocz. A.R. w Poznaniu, seria Zootechnika 51.
 29. Ślósarz P., Pietrzak M., Stanisz M., (1999), Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt  trzech linii ojcowskich. Zesz. Nauk. Przeg. Hod., 43, 1999,ss. 331-338.
 30. Buczyński J., Romanowicz K., Stanisławski D., Pietrzak M., Gronek P., (1998), Effect  of  preslaughter stunning on the porcine b-endorphin level: Polish Journal of  Food and  Nutrition Sciences, vol. 7/48, No 4 (S), 125 – 133.
 31. Łyczyński A., Pospiech E., Urbaniak M., Pietrzak M., Mikołajczak B., Rzosińska E.,  Firlej Z., Iwańska E., (1998), Effect of the level of  dietary energy and protein on    slaughter traits and meat quality in pigs. Polish Journal of  Food and Nutrition Sciences,  vol. 7/48,  No 4, (S), 195 – 199.
 32. Pospiech E., Łyczyński A., Mikołajczak B., Grześ B., Iwańska E., Pietrzak M., Firlej    Z., Wandersteen H., Sośnicki A.A., (1998), Evaluation of meat quality and  musculature of selected cuts and carcasses of pigs with differentiated meatiness. Polish  Journal of  Food and Nutrition Sciences, vol. 7/48, No 4 (S), 223 – 229.
 33. Pietrzak M., Łyczyński A., Urbaniak M., Gronek P., (1998), The effect of crossbreeding system for meat quality. Polish Journal of  Food and Nutrition Sciences, vol. 7/48, No 4  (S), 217 – 222.
 34. Domański J., Łyczyński A., Pietrzak M., Runowska G., Stanisławski D., (1998)     Świnie złotnickie białe ze stada Przybroda i Sielinko w ocenie wartości rzeźnej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCII ,Zootech.50: 67-90.
 35. Pietrzak M., Greaser M.L., Sośnicki A.A., (1997) Effects of rapid rogor mortis  processes on protein functionality in Pectoralis Major Muscle of  Domestic Turkeys,   J. Animal Sci. 1997.  75:2106-2116.
 36. Sośnicki A., Greaser M.L., Pietrzak M., Pospiech E., (1995), Muscle protein - Protein alteration in PES turkey breast and pork in muscle.,  Meat Focus International, May 1995 s.s.193-197.
 37. Pietrzak M., Buczyński J., Czyżak-Runowska G., (1993), Wartość pH1 w różnych  warstwach mięśniach najdłuższego grzbietu w zależności  od metody pomiaru.,  Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego  1993 nr  9/ 199-205.
 38. Pietrzak M., (1988), Wpływ krzyżowania holsztyno-fryzów amerykańskich i holsztyno-fryzów brytyjskich z rasą ncb na jakość mięsa., Zeszyty Problemowe   Postępów Nauk Rolniczych1988 z.333.